Jaką rolę odgrywają lokaty bankowe w strategii inwestycyjnej?

Strategia inwestycyjna zakłada najczęściej zastosowanie wielu narzędzi. Baza to oczywiście narzędzia oszczędnościowe, które umożliwiają długoterminową ochronę kapitału. Część bardziej ryzykowna to papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne, udzielanie pożyczek społecznościowych, wykorzystanie potencjału instrumentów pochodnych, np. na surowce, waluty (giełda walutowa Forex). Lokaty bankowe w dalszym ciągu odgrywają jednak ważną rolę w budowaniu zyskownych strategii inwestycyjnych. Z jakiego powodu?

Monitorowanie stóp procentowych kluczowe dla inwestora indywidualnego

Najważniejsza rola lokaty bankowej to ochrona kapitału przed inflacją. Akurat inflacja zmienia się zgodnie z rozwojem cyklu koniunkturalnego. Narodowy Bank Polski czuwa nad tym, aby inflacja nie przekroczyła założonego w polityce monetarnej poziomu. To ważna informacja dla inwestora indywidualnego. Możesz bowiem długoterminowo porównać stopy zwrotu z lokaty bankowej w odniesieniu do stóp procentowych i wskaźnika inflacji. Niskie stopy procentowe zniechęcają do zakładania lokaty bankowej, jednak w momencie wybrania długoterminowego sposobu oszczędzania jesteś w stanie zwiększyć wyniki ekonomiczne. Wysokie stopy procentowe zachęcają natomiast do wycofywania się z rynku kapitałowego na rzecz stabilnego zysku z lokat bankowych. Poruszanie się zgodnie z cyklem zmian stóp procentowych jest w stanie wygenerować duże zyski, a jednocześnie bezpieczeństwo. Działanie zgodnie z cyklem koniunkturalnym to kluczowa sprawa dla ochrony kapitału inwestora.

Maksymalizacja bezpieczeństwa i zachowanie wysokiej płynności

Kolejna funkcja lokaty bankowej to możliwość przeczekania trudnego okresu inwestycyjnego bez żadnych strat. Poza tym lokaty w każdym momencie zamkniesz, co gwarantuje utrzymanie płynności finansowej na bardzo wysokim poziomie. Płynność, ochrona kapitału w kryzysach ekonomicznych to ciekawsze funkcje lokaty bankowej. Warto rozdzielać kapitał pomiędzy długoterminowe, a krótkoterminowe lokaty. Powód takiego zachowania jest prosty. Długoterminowa lokata bankowa zarabia lepiej od krótkoterminowej, ale przy okazji ogranicza płynność inwestora. Nie należy nigdy przesadzać z okresem zamrożenia środków finansowych. Lokata bankowa powinna służyć inwestorowi cały czas. Korzystaj nie tylko ze standardowych narzędzi oszczędnościowych, ale również z lokat strukturyzowanych, progresywnych, dedykowanych właścicielom działalności gospodarczych. Monitoruj ponadto lokaty promocyjne w wielu bankach detalicznych. W ten sposób zwiększasz zysk. Przenoszenie pieniędzy pomiędzy bankami detalicznymi jest proste ze względu na duży udział multimedialnych form zakładania lokaty.

Pewność lokaty bankowej

Lokata bankowa to baza do podejmowania dalszych działań inwestycyjnych i narzędzie, do którego można wrócić w każdej chwili bez żadnych strat kapitałowych. Ochrona przed inflacją jest kluczowa dla użytkowników lokaty bankowej.