Co warto wiedzieć o restrukturyzacji zadłużenia?

Utrata płynności finansowej przy spłacie długoterminowego kredytu to ogromne zagrożenie dla kredytobiorcy. Restrukturyzacja zadłużenia to powszechne podejście. Większość banków odnosi się pozytywnie do planów naprawczych przedstawianych przez klientów, jednak po wcześniejszych uzgodnieniach. Kredytobiorca kontaktuje się z pożyczkodawcą najczęściej przez konkretny wniosek. Większość formularzy restrukturyzacyjnych znajdziesz na stronach banków. O czym warto pamiętać przy restrukturyzacji zadłużenia? coins-635873_640.jpg

Każdy bank komercyjny przy wykryciu nieprawidłowości w spłacie zobowiązania wysyła zapytanie do klienta, a po braku odpowiedzi po prostu dochodzi do wypowiedzenia umowy kredytowej. Standardowo okres wypowiedzenia umowy to trzydzieści dni. W tym czasie kredytobiorca powinien przedstawić plan naprawczy, wprowadzić do umowy nowe zabezpieczenia, wyjaśnić sytuację na piśmie. Restrukturyzacja zadłużenia to narzędzie dostępne w każdym banku, a zachowanie stałej współpracy z klientem leży również w interesie instytucji finansowej. Wakacje kredytowe, czy inaczej mówiąc przesunięcie terminu spłaty zobowiązania, np. na kilka miesięcy to jeden z podstawowych elementów restrukturyzacyjnych. Na wakacjach kredytowych twoje zadłużenie rośnie, ale w tym czasie nie regulujesz w ogóle rat i skupiasz się na przywróceniu bieżącej płynności. Po powrocie z „wakacji kredytowych spłacasz raty w tej samej wysokości, co przed rozpoczęciem restrukturyzacji. Negocjacje z bankiem prowadzisz już po wykryciu pierwszych problemów z płynnością. Nagle rozwiązanie umowy z bankiem komercyjnym prowadzi najczęściej do ogłoszenia upadłości firmy, czy klienta indywidualnego. Jeżeli nie regulujesz terminowo rat kredytu tracisz automatycznie zdolność kredytową, co uniemożliwia zaciągnięcie kredytu w przyszłości. Prawo bankowe stwierdza jasno. Po wykryciu problemów ze spłatą zobowiązania bank komercyjny obniża kwoty kredytu lub rozwiązuje umowę. Restrukturyzacja jest naturalnie możliwa i prowadzi do podpisania ugody.

Bank zawsze ocenia, czy plan naprawczy jest możliwy w realizacji. Restrukturyzacja zadłużenia daje pewną ochronę kredytobiorcy, ale wymusza również wyrównanie strat banku. Z tego powodu zawsze należy analizować wszystkie przesłanki ewentualnego rozwiązania umowy kredytowej. Dla firm utrata wiarygodności w bankach oznacza z reguły koniec zaufania inwestorów, a nawet klientów. Wydłużenie terminu spłaty zobowiązania i jednocześnie uwzględnienie wakacji kredytowych to najpopularniejsze praktyki przeciwdziałania kryzysom kredytowym.