Kredyty krótkoterminowe, a normy prawne

Z kredytów krótkoterminowych korzysta duża część społeczeństwa, głównie osoby ze średnimi dochodami. Unormowanie zasad prawnych w umowach o pożyczki gotówkowe to ważny element zabezpieczenia budżetów gospodarstw domowych. Na jakich normach prawnych warto się skupić w analizie ofert firm pożyczkowych? W artykule poznasz również proponowane zmiany prawne w niektórych ustawach związanych z rynkiem pożyczek gotówkowych.

Główne normy prawne związane z rozwojem rynku kredytowego

Najbardziej ogólny dla sektora kredytowego jest kodeks cywilny, w którym kredytobiorca zapozna się z podstawowymi zasadami kształtowania relacji w umowach. Na kształt umowy w parabankach znaczący wpływ posiada ustawa o kredycie konsumenckim. W tym akcie prawnym zaznacza się wyraźnie odpowiedzialność pożyczkodawcy za informowanie kredytobiorcy o rzeczywistych kosztach zobowiązania. Ustawa o kredycie konsumenckim zagwarantowała szybkie porównywanie ofert w bankach detalicznych i parabankach na podstawie wskaźnika rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Obecnie największym zainteresowaniem cieszy się ustawa antylichwiarska, w której podjęto problem lichwiarskich zobowiązań, w których koszty dodatkowe przekraczały często 100% kwoty podstawowej pożyczki. Nadmierne koszty pozaodsetkowe to już praktycznie przeszłość, właśnie przez zastosowanie norm ustawy antylichwiarskiej. Zmienia się również profil funkcjonowania parabanków. Zwykła działalność gospodarcza już nie wystarczy. Parabank to po ustawie antylichwiarskiej wyłącznie spółka, co nakłada nieco większe obowiązki w rachunkowości.

Normy formalne, a ochrona kredytobiorcy

Wiele regulacji na rynku parabankowym świadczy o większym zainteresowaniu bezpieczeństwem pożyczkobiorców. Lichwiarska pożyczka to największy problem branży kredytów krótkoterminowych. Właściwa optymalizacja kosztów pozaodsetkowych i faktyczna odpowiedzialność pożyczkodawców za obsługę klientów to bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu dojdzie z dużym prawdopodobieństwem do oczyszczenia rynku i do obniżenia stawek za krótkoterminowe chwilówki. Optymalizacja norm prawnych dla parabanków to krok w dobrą stronę. __ Zmiany w normach prawnych dotyczących funkcjonowania parabanków__

Presja na zmiany w ustawach dotyczących funkcjonowania rynku kredytów gotówkowych rośnie. Większość kredytobiorców niezadowolonych z obsługi parabanków przesyła informacje do rzeczników praw konsumenta. Coraz więcej spraw o nieuczciwe umowy kredytowe kieruje się do sądów, co zwiększa też zainteresowanie mediów. Udoskonalenie norm prawnych i większa regulacja rynku kredytów gotówkowych - kredytomania - to niezbędne czynniki dla zabezpieczenia najbiedniejszych grup kredytobiorców. Lichwiarska pożyczka to oczywiście nisza, jednak w dalszym ciągu groźna dla wielu nieświadomych konsumentów rynku kredytowego. Czy twoim zdaniem zmiany w ustawach to niezbędna sprawa, czy raczej zagrożenie dla przyszłości instytucji pozabankowych?