Rodzaje kredytów.

dollar-1362244_640.jpg Kredyt dyskontowy.

Jest tak wiele kredytów, że bez najmniejszego problemu można znaleźć taki, który będzie idealnie dostosowany do naszych potrzeb. Wystarczy rozejrzeć się na rynku, sprawdzić działalnie kilku kredytów, wybrać najlepszy bank i zdecydować się najbardziej korzystny dla siebie kredyt. Jednym z kredytów bankowych jest kredyt dyskontowy. Jest on udzielany łącząc się z obrotami wekslowymi. Skierowany jest do właściciela weksla, który dostaje kredyt, zaś w zamian daje bankowi weksel. Jeżeli chodzi o kwotę kredytu dyskontowanego jest ona mniejsza niż wartość wskazana na wekslu. Jest mniejsza dlatego, że bank od wskazanej na wekslu sumy odlicza odsetki, prowizję i wszystkie inne koszta związane z udzieleniem kredytu. Mając weksel można szybciej otrzymać pieniądze. W przypadku tego kredytu to główny dłużnik wekslowy ma obowiązek spłacić ten kredyt. Jeżeli nie zdecyduje się on na wykupienie weksla wówczas kredyt musi spłacić osoba, która ten weksel założyła. Kredyt dyskontowy jest jednym z kredytów krótkoterminowych. Można go udzielić jednorazowo, lub za pośrednictwem linii kredytowej, tutaj znajdziesz najlepsze dostępne obecnie oferty http://www.kredytowysklep.pl/.

Kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy należy do kredytów, których zadaniem jest pomoc w sfinansowaniu bieżących wydatków przedsiębiorstwa. Może być on udzielany między innymi na wypłaty dla pracowników, czy też na kupno wyposażenia. Dzięki tego typu kredytom przedsiębiorstwa mogą utrzymać płynność finansową. Kredyty tego typu zazwyczaj udzielane są na mniej niż rok, dzięki czemu można uznać je za kredyty krótkoterminowe. Ta forma kredytowania może być udzielona zarówno w rachunku kredytowym jak i w rachunkach bieżących. W przypadku kredytu obrotowego nie ma żadnego harmonogramu według, którego należy ten kredyt spłacać. Bank jedynie wymaga, aby spłacić ten kredyt do dnia jego zapadalności lub wpłacać regularnie minimalną ustaloną część pożyczonej kwoty.

Kredyt wekslowy i balonowy.

Kredyt wekslowy udziela się na podstawie weksla płatnego w przyszłości. Wartość takiego kredytu jest równa wartości weksla. Kredyt otrzymuje osoba, która wystawiła weksel. Co ważne weksel może spłacić zarówno wystawca jak i osoba trzecia. W przypadku spłaty przez wystawcę mamy do czynienia z wekslem własnym, zaś w przypadku jego spłaty przez trzecią osobę mamy do czynienia z wekslem trasowanym. W okresie w jakim trwa weksel mamy możliwość przenieść prawa z nim związane na inną osobę. Kredyt balonowy należy do jednego z rodzajów kredytów samochodowych. Ostatnia rata takiego kredytu nazywana jest właśnie ratą balonową. Dlatego tak się ją nazywa, gdyż jest ona największa ze wszystkich rat i może być nawet równa połową wartości samochodu. Kredyt balonowy jest dosyć popularnym kredytem z tego względu, że decydując się na niego można w znaczący sposób zwiększyć swoją zdolność kredytową. Dzieje się tak dlatego, że ostatniej raty nie przelicza się do całej kwoty kredytu. Dzięki temu można pozwolić sobie na kupno o wiele droższego samochodu niż pozwala nam na to nasza zdolność kredytowa. Bez względu na to na jaki kredyt się decydujemy z każdym z nich związane jest pewne ryzyko. W przypadku rat balonowych ryzyko to jest o wiele większe niż w przypadku, kiedy wybralibyśmy kredyt płatny w równych ratach lub malejących. Nie wiemy jaka będzie nasza sytuacja finansowa, kiedy przyjdzie nam wpłacić ostatnią największą ratę. Może się zdarzyć, że stracimy pracę lub zdarzy się coś innego co wpłynie negatywnie na naszą sytuację finansową. Wybierając kredyt balonowy powinniśmy się długo i poważnie nad nim zastanowić.